technical support:Mr Bean

189-6902-3936

email:doufei@Lnchip.com

sales manager:Mr Ma

186-5737-1136

email:liang.ma@Lnchip.com

technical support:Mr lai

135-4415-2213

email:dong.lai@Lnchip.com

sales vice president:Mr lu

186-8899-9163

email:qs.lu@Lnchip.com

Hangzhou Lingxin Microelectronics Co., Ltd

Address: Room801 ,Wangsheng Building , No. 788 Liye Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province